” Lợi nhuận biên là gì ” Cách tính lợi nhuận biên | Làm kinh doanh

Kiến thức kinh doanh: “Lợi nhuận biên là gì? ” Cách tính lợi nhuận biên

Lợi nhuận biên là gì?

Lợi nhuận biên (tiếng Anh: Marginal Profit) hay lợi nhuận cận biên là phần lợi nhuận kiếm được bởi một doanh nghiệp hoặc cá nhân khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. 
Hiểu một cách đơn giản thì lợi nhuận biên là phần chênh lệch giữa doanh thu biên với chi phí biên. Trong đó, doanh thu biên là phần doanh thu kiếm được khi thực hiện sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.  Còn chi phí biên là phần chi phí tăng lên khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. 

” Lợi nhuận biên là gì ” Cách tính lợi nhuận biên | Làm kinh doanh

Các đặc điểm của lợi nhuận biên là gì?

– Lợi nhuận biên không giống với lợi nhuận ròng, lợi nhuận trung bình và nhiều cách đo lường lợi nhuận khác. Lợi nhuận biên sẽ cho biết bao nhiêu tiền sẽ được tạo ra khi kết thúc việc sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. 

– Lợi nhuận biên có chịu ảnh hưởng bởi quy mô sản xuất của doanh nghiệp. Với một doanh nghiệp lớn, cơ cấu chi phí của doanh nghiệp thay đổi và tùy thuộc vào quy mô nền kinh tế mà lợi luận có thể tăng giảm khi quá trình sản xuất tăng mạnh. 
– Tính kinh tế theo quy mô đề cập đến trường hợp lợi nhuận biên sẽ tăng khi quy mô sản xuất tăng lên
– Tại một điểm nhất định, lợi nhuận biên sẽ có giá trị bằng 0 và sau đó giá trị này sẽ về âm nhỏ hơn 0 khi quy mô tăng cao vượt quá khả năng dự đoán của nó. Vào lúc này, doanh nghiệp sẽ có tính phi kinh tế dựa theo quy mô. Các doanh nghiệp sẽ có xu hướng nâng cao sản xuất cho đến khi giá trị của chi phí biên bằng doanh thu biên để lợi nhuận biên bằng 0. 
– Nếu giá trị lợi nhuận biên của một doanh nghiệp chuyển sang giá trị âm (<0) thì ban lãnh đạo của doanh nghiệp có thể cân nhắc việc thu hẹp quy mô sản xuất, tạm thời ngừng hoặc dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh nếu lợi nhuận không dương.
Đặc điểm lợi nhuận biên

Công thức tính Lợi nhuận biên

Công tính tính lợi nhuận biên như sau: 
       Lợi nhuận biên (MP) = Doanh thu biên (MR) – Chi phí biên (MC)
Trong đó: 
Chi phí biên – MC là chi phí sử dụng để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.
Doanh thu biên – MP là doanh thu kiếm được khi thực hiện sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.
Trong kinh tế vi mô hiện đại, hầu hết các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau thường có xu hướng sản xuất những đơn vị sản phẩm cho đến lúc chi phí biên và doanh thu biên bằng nhau tức MC = MR. Điều này khiến cho giá trị lợi nhuận biên bằng 0 hiệu quả cho nhà sản xuất. 
Thực tế thì trong cạnh tranh hoàn hảo sẽ không xuất hiện lợi nhuận biên vì cạnh tranh sẽ luôn đẩy giá bán xuống thấp hơn chi phí biên. Đồng thời doanh nghiệp cũng sẽ hoạt động cho đến khi doanh thu biên bằng chi phí biên, khi đó MC = MR = P ( Giá ).
Nếu một doanh nghiệp không thể cạnh tranh về chi phí và hoạt động ở vị trí lợi nhuận biên âm thì cuối cùng doanh nghiệp sẽ ngừng sản xuất. 
Chính vì vậy, tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp khi doanh nghiệp tạo ra mức chi phí biên bằng doanh thu biên, lợi nhuận biên bằng 0. 
Công thức tính lợi nhuận biên

Ý nghĩa của lợi nhuận biên là gì?

– Kết quả lợi nhuận biên của doanh nghiệp sẽ cho thấy khả năng sinh lời của sản phẩm. Biên độ càng lớn có nghĩa là lợi nhuận mà sản phẩm này mang lại càng cao. 
Biên lợi nhuận thấp tức là biên độ an toàn thấp, nghĩa là lợi nhuận mà sản phẩm này mang lại không đảm bảo, kéo theo rủi ro là doanh thu bán hàng sẽ có xu hướng giảm theo, điều này dẫn đến việc lãi không đủ để bù lỗ. 
Biên lợi nhuận cũng có thể được hiểu là mức chênh lệch của giá bán với tổng chi phí của nó. Chính vì vậy, tỷ lệ này thường được sử dụng để so sánh trong nội bộ, chỉ doanh nghiệp cung cấp sản phẩm mới biết được chi phí sản xuất và tiêu thụ của sản phẩm hay doanh thu của sản phẩm đó. 
Giá trị lợi nhuận biên giữa các doanh nghiệp có quy mô, định hướng cũng như chiến lược khác nhau là hoàn toàn khác nhau. Nên việc so sánh giá trị lợi nhuận biên giữa hai doanh nghiệp là điều khập khiễng và không mang lại nhận xét nào hữu ích cả. 
Ý nghĩa lợi nhuận biên

Các lưu ý về Lợi nhuận biên

Như đã đề cập ở trên, lợi nhuận biên chỉ có thể đánh giá mức độ sinh lời khi một sản phẩm hoàn thành chứ không thể đánh giá được tổng lợi nhuận chung của doanh nghiệp. Do đó, ngay khi thực hiện đo lường được lợi nhuận của sản phẩm khi sinh ra làm giảm lợi nhuận chung thì có nghĩa rằng sản phẩm này không thể đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp nên ngừng sản xuất. 
Các biến đóng góp vào chi phí biên bao gồm:
Lao động
Chi phí vật tư hoặc nguyên liệu
Lãi vay phát sinh
Thuế
Các khoản chi phí cố định và chi phí chìm không nên đưa vào để tính toán giá trị lợi nhuận biên vì những chi phí chỉ được tính một lần này không thể thay đổi lợi nhuận khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. 
Lưu ý về lợi nhuận biên
Trên thực tế, không ít doanh nghiệp hoạt động để tối đa hóa lợi nhuận biên luôn bằng 0. 
Thị trường cạnh trah trên thực tế ít có hoàn hảo bởi sự tiếp cận về kỹ thuật, môi trường pháp lý, mức độ trễ cũng như sự không đồng đều của thông tin. Chính vì vậy những quản lý doanh nghiệp sẽ không xác định được doanh thu biên và chi phí biên. Họ thường xuyên phải đưa ra những quyết định sản xuất nhờ vào sự ước tính trong tương lai hoặc đưa ra quyết định khá muộn.
Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp hoạt động sản xuất nằm dưới mức công suất tối đa để góp phần đẩy mạnh sản xuất khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến mà không bị gián đoạn. 

Tổng kết lợi nhuận biên là gì?

Lợi nhuận biên là phần lợi nhuận kiếm được bởi một doanh nghiệp hoặc cá nhân khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. Được tính bằng công thức doanh thu biên trừ cho chi phí biên. Trong đó, doanh thu biên là phần doanh thu kiếm được khi thực hiện sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. Còn chi phí biên là phần chi phí tăng lên khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. 

Trang tổng hợp Làm kinh tế, nguồn tham khảo: Kiến thức làm kinh doanh

 
5/5 - (1 vote)

Web Làm kinh doanh - Kiến thức Làm Kinh Doanh
Logo