Kinh doanh: Prudential plc tăng gấp đôi quy mô ban chấp hànhKinh doanh: Prudential plc tăng gấp đôi quy mô ban chấp hành

Prudential plc đã thực hiện bốn lần bổ sung vào ủy ban điều hành tập đoàn (GEC), một động thái mà công ty bảo hiểm cho biết sẽ tăng cường tập trung vào châu Á và châu Phi.

Các thành viên mới của GEC là Seck Wai-Kwong, Giám đốc điều hành của Eastspring; Dennis Tan, Giám đốc điều hành Prudential Singapore; Lilian Ng, Giám đốc điều hành mảng bảo hiểm; và Solmaz Altin, giám đốc chiến lược và chuyển đổi của nhóm.

Họ sẽ tham gia cùng các thành viên hiện tại, Mark FitzPatrick, giám đốc điều hành lâm thời của nhóm; James Turner, giám đốc tài chính của tập đoàn; Avnish Kalra, trưởng nhóm rủi ro và tuân thủ; và Jolene Chen, giám đốc nhân sự nhóm. Điều này làm tăng gấp đôi số người đứng đầu của ủy ban từ bốn lên tám.

Tan, Ng và Altin, mỗi người sẽ lãnh đạo một trong những nhóm kinh doanh chiến lược, bao gồm các thị trường được chọn. Cả ba sẽ chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và hoạt động của các thị trường tương ứng của họ và về việc phân phối các chức năng cho phép trong toàn nhóm. Seck sẽ vẫn phụ trách sự phát triển của hoạt động kinh doanh của Eastspring và việc thực hiện các hoạt động đầu tư của nó.

“Với sự tập trung độc quyền của chúng tôi vào Châu Á và Châu Phi, Prudential cam kết thúc đẩy và khuyến khích một con người và văn hóa hướng đến khách hàng thông qua phương pháp lãnh đạo toàn diện nhằm tìm cách xây dựng nơi tốt nhất cho nhân viên của chúng tôi và các nhà lãnh đạo tương lai để phát triển tài năng của họ”, FitzPatrick nói . “GEC sẽ tìm cách tạo ra một môi trường nơi những người tài năng và cam kết của chúng tôi cảm thấy được trao quyền, gắn bó và hỗ trợ nhiều hơn để tập trung vào việc giao hàng cho các cổ đông và khách hàng của chúng tôi. Đó là đặc quyền và trách nhiệm của chúng tôi khi xây dựng dựa trên những nền tảng và thành công vững chắc trong quá khứ, đồng thời đảm bảo con đường dẫn đến sự phát triển và thành công trong tương lai. “Prudential plc tăng gấp đôi quy mô ban chấp hành

Prudential plc tăng gấp đôi quy mô ban chấp hànhTrang tổng hợp Làm kinh tế, nguồn tham khảo: Tin tức Kinh doanh Châu Á
Rate this post
Web Làm kinh doanh - Kiến thức Làm Kinh Doanh
Logo