” Lợi nhuận bình quân là gì ” Vai trò của lợi nhuận bình quân | Làm kinh doanh

Kiến thức kinh doanh: “Lợi nhuận bình quân là gì”Vai trò của lợi nhuận bình quân

Lợi nhuận bình quân là gì? Lợi nhuận bình quân (tiếng anh Average Profit) là tổng lợi nhuận chia cho sản lượng hoặc tổng lợi nhuận trong mỗi thời kỳ chia cho số thời kỳ. Đây là cách giúp doanh nghiệp xác định được tỷ suất lợi nhuận đạt được trên mỗi đơn vị sản phẩm được sản xuất hay bán ra thị trường. Nó có thể được xem là lợi nhuận thông thường khi lợi nhuận kinh tế bao gồm chi phí cơ hội bằng 0.

” Lợi nhuận bình quân là gì ” Vai trò của lợi nhuận bình quân | Làm kinh doanh

Lợi nhuận bình quân là gì?

Cách tính Lợi nhuận bình quân

 Lợi nhuận bình quân = Doanh thu bình quân – Chi phí bình quân

Trong đó: 

– Doanh thu bình quân: là tổng doanh thu chia cho số lượng đơn vị sản phẩm đã bán ra trên thị trường. Hay nói cách khác, đây là doanh thu dựa trên mỗi đơn vị hay đơn giản là giá. Mức bình quân này dựa trên toàn bộ doanh số bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định, thị trường,… 

– Chi phí bình quân: là tổng chi phí phát sinh trong chia cho số lượng đơn vị sản phẩm được sản xuất. Nói chung, trong kinh tế học, số lượng hàng hóa được sản xuất = số lượng hàng hóa được bán ra.

Cách tính lợi nhuận bình quân

Cách tính lợi nhuận bình quân

Vai trò của Lợi nhuận bình quân trong kinh doanh

1. Giúp doanh nghiệp đưa ra lựa chọn

Các doanh nghiệp phải đưa ra những lựa chọn, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn. Các nhà quản lý có thể sử dụng công thức lợi nhuận trung bình cho doanh nghiệp của họ để xem liệu một sản phẩm có đủ sinh lời hay không, một bộ phận có kiếm đủ tiền mỗi năm hay không. Ví dụ: nếu một sản phẩm đang kiếm tiền ở một thành phố hoặc quốc gia cụ thể.

2. Đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp

Lợi nhuận bình quân có thể được sử dụng để đánh giá một công ty đang hoạt động như thế nào qua những thời điểm tồi tệ và tốt đẹp.

Ví dụ: một công ty truyền thông có lợi nhuận bình quân cao hơn các công ty cùng ngành vào năm 2019 – khi số lượng báo chí bị sa thải lần đầu tiên kể từ cuộc suy thoái – có lẽ là một công ty được quản lý tốt. Nếu một thương hiệu cụ thể không tạo ra lợi nhuận bình quân, thì ban lãnh đạo cấp cao có thể quyết định ngừng sản xuất hoặc có thể đưa những người quản lý mới vào để cố gắng xoay chuyển tình hình kinh doanh.

vai trò của lợi nhuận bình quân

Vai trò của lợi nhuận bình quân

3. Giúp nhà đầu tư xem xét trước khi thu mua doanh nghiệp

Các nhà đầu tư quan tâm đến việc mua lại một doanh nghiệp cũng sẽ muốn xem xét kỹ lợi nhuận bình quân do công ty đó tạo ra. Cùng với việc cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến mức lợi nhuận mà doanh nghiệp hiện đang hưởng, các số liệu cũng cung cấp các manh mối có giá trị về cách doanh nghiệp và tài sản của doanh nghiệp được quản lý tốt như thế nào.

Nếu lợi nhuận bình quân tốt và hoạt động hiệu quả, cơ hội để nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận ổn định từ việc mua lại là tốt hơn nhiều.

Các cách xác định lợi nhuận bình quân

Bạn có thể tính lợi nhuận bình quân của toàn bộ doanh nghiệp hoặc bất kỳ bộ phận nào bằng công thức tính lợi nhuận. 

– Tính toán lợi nhuận bình quân của các bộ phận hoạt động để đánh giá hiệu quả hoạt động của các nhà quản lý tương ứng. 

– Tính toán tỷ suất lợi nhuận bình quân của một sản phẩm hoặc một doanh nghiệp, là lợi nhuận trung bình chia cho giá bán trung bình hoặc doanh thu trung bình. 

– Nếu bạn là một nhà đầu tư, bạn có thể tính toán lợi nhuận bình quân của các giao dịch của mình trong một tháng, trong một cổ phiếu cụ thể hoặc trên toàn danh mục, để xem liệu sự thay đổi trong chiến lược giao dịch có được đảm bảo hay không.

Cách xác định lợi nhuận bình quân

Cách xác định lợi nhuận bình quân

Tóm lại lợi nhuận bình quân là gì?

Lợi nhuận bình quân là tổng lợi nhuận chia cho sản lượng hoặc tổng lợi nhuận trong mỗi thời kỳ chia cho số thời kỳ. Đây là cách giúp doanh nghiệp xác định được tỷ suất lợi nhuận đạt được trên mỗi đơn vị sản phẩm được sản xuất hay bán ra thị trường. Nó có thể được xem là lợi nhuận thông thường khi lợi nhuận kinh tế bao gồm chi phí cơ hội bằng 0.

” Lợi nhuận bình quân là gì ” Vai trò của lợi nhuận bình quân | Làm kinh doanh

“Lợi nhuận bình quân là gì”Vai trò của lợi nhuận bình quânTrang tổng hợp kiến Làm kinh doanh, nguồn tham khảo: Làm Kinh doanh
Rate this post

Web Làm kinh doanh - Kiến thức Làm Kinh Doanh
Logo