Bảo hiểm được chấp nhận | Baptist Health Nam Florida | Làm kinh doanh

Làm kinh doanh: Bảo hiểm được chấp nhận | Baptist Health Nam FloridaBaptist Health tự hào tham gia vào mạng lưới các chương trình và sản phẩm bảo hiểm sức khỏe rộng khắp. Thông tin dưới đây thể hiện sự tham gia của bệnh viện và cơ sở của chúng tôi trong các chương trình bảo hiểm y tế quốc tế theo quốc gia.

Một số loại trừ và hạn chế nhất định có thể áp dụng cho một kế hoạch cụ thể. Danh sách này không cấu thành sự đảm bảo bảo hiểm hoặc thanh toán của công ty bảo hiểm của bạn. Để xác minh rằng các dịch vụ bạn yêu cầu sẽ được chương trình bảo hiểm của bạn chi trả, bạn có thể liên hệ với công ty bảo hiểm của mình hoặc liên hệ với bộ phận phối hợp chăm sóc của chúng tôi theo số 786-796-7047 hoặc International@BaptistHealth.net.

Danh sách này có thể được cập nhật bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và không cấu thành khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ chương trình nào của Baptist Health South Florida.

Các gói bảo hiểm quốc tế

 • Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV)
 • Apollo Ship Chandlers
 • AXA Assistance Hoa Kỳ
 • Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
 • Cardea Health Solutions Limited
 • Công ty TNHH Bảo hiểm Người giám hộ Gia đình
 • Dịch vụ Y tế Toàn cầu Generali (GGHS)
 • Ingle International, Inc. (d / b / a Intrepid 24/7)
 • Interamericana de Seguros, SA (Ficohsa Seguros)
 • Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Pan American (PALIG)
 • Seguros Azul Vida, SA, Seguros de Personas
 • Seguros Sura, SA (Sura Dominicana)
 • Ban An sinh Xã hội, Quần đảo Virgin thuộc Anh
 • WW Concierge Healthcare Services, Ltd.
 • Mạng lưới PPO bảo hiểm quốc tế

 • Aetna International
 • Blue Cross Blue Shield International
 • Cigna quốc tế
 • Dimension International
 • Quản lý Excel toàn cầu (Olympus)
 • Quản lý y tế toàn cầu / Europ Assistance Holding SA
 • Quản lý chất lượng sức khỏe
 • UnitedHealthcare International


 • Bảo hiểm được chấp nhận | Baptist Health Nam Florida
 | Làm kinh doanh

  Bảo hiểm được chấp nhận | Baptist Health Nam Florida  Trang tổng hợp Làm kinh tế, nguồn tham khảo: Tin tức Kinh doanh Châu Âu
  Rate this post

  Tags:

  Web Làm kinh doanh - Kiến thức Làm Kinh Doanh
  Logo