Nước ta nằm ở múi giờ nào? câu trả lời đúng nhất | Làm kinh doanh

Kiến thức kinh doanh: Nước ta nằm ở múi giờ nào? câu trả lời đúng nhất

Nước ta nằm ở múi giờ nào? Đáp án đúng là: Nước ta nằm trong vùng giờ số 7 (GMT + 7)

Trái đất được chia thành 24 múi giờ tương ứng với 24 giờ. Mỗi múi giờ có một múi giờ riêng gọi là múi giờ, Việt Nam nằm trong múi giờ thứ 7 (GMT + 7) và mỗi múi giờ rộng 15 độ kinh.

Nước ta nằm ở múi giờ nào?

Cách chia múi giờ

Các múi giờ trên thế giới được phân chia theo các đường kinh tuyến của Trái đất. Đài thiên văn Greenwich ở London được chọn làm kinh tuyến gốc hay còn gọi là giờ vàng. Kể từ đó, Trái đất được chia thành 24 kinh tuyến tương ứng với 24 múi giờ.

Cách tính múi giờ chính xác nhất

cách tính múi giờ thế giới

1. Tính toán múi giờ chung

Trái đất có dạng hình cầu và tự quay trên trục của nó từ đông sang tây, do đó tạo ra sự khác biệt về thời gian giữa các vị trí trên bề mặt Trái đất, nơi nửa bán cầu là ngày và nửa là đêm. Từ đó, công thức tính Giờ chuẩn Trái đất như sau:

Tm = Tới + M

Ở đó:

Tm là múi giờ

Vì đó là giờ GMT

M là số thứ tự của múi giờ đó

Khi biết múi giờ theo kinh độ, chúng ta có thể xác định giờ địa phương và ngược lại.

TM = Tm ± Dt

Ở đó

Dt là kinh độ chênh lệch thời gian giữa múi giờ và kinh độ để xác định thời gian

+ Dt là đông bán cầu

-Nó là bán cầu tây

Tại thời điểm này, chúng ta hoàn toàn có thể cấu hình cách tính giờ Trái đất ở hai vị trí bán cầu như sau:

Giờ Đông bán cầu = giờ GMT + múi giờ địa phương

Giờ Tây bán cầu = Múi giờ địa phương – GMT

Khi vòng quay đi từ tây sang đông (qua kinh tuyến 180º) ngược lại 1 ngày. Mặt khác, đi từ đông sang tây (qua kinh tuyến 180º) sẽ tăng trở lại sau 1 ngày nữa.

2. Cách tính giờ Việt Nam

Việt Nam là quốc gia thuộc múi giờ số 07 (GMT +7) nên thời gian ở nước ta sẽ trước giờ GMT là 7 tiếng.

Ví dụ: Tính giờ Việt Nam

Tới hiện tại là 3 giờ 25 phút

OM của Việt Nam sẽ là +7

=> Vậy ta có Tm = 3 giờ 25 phút + 7 giờ. Ví dụ, nếu giờ Anh là 3 giờ 25 phút, thì giờ Việt Nam là 10 giờ 25 phút.

Hãy giúp chúng tôi đánh giá

 Nước ta nằm ở múi giờ nào?  câu trả lời đúng nhất

Nước ta nằm ở múi giờ nào? câu trả lời đúng nhấtTrang tổng hợp kiến Làm kinh doanh, nguồn tham khảo: Làm Kinh doanh
Rate this post

Web Làm kinh doanh - Kiến thức Làm Kinh Doanh
Logo