Ở nước ta có những loại rừng nào? câu trả lời đúng nhất | Làm kinh doanh

Kiến thức kinh doanh: Ở nước ta có những loại rừng nào? câu trả lời đúng nhất

Nước ta gồm những loại rừng nào? Đáp án đúng là: Nước ta có 3 loại rừng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất.

Ở nước ta có những loại rừng nào?

Rừng đặc dụng là gì?

Rừng đặc dụng là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, là mô hình chuẩn của hệ sinh thái rừng quốc gia và nguồn gen động, thực vật rừng. nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, phục vụ du lịch.

Rừng đặc dụng được chia thành các loại sau:

– Khu bảo tồn: Khu bảo tồn có giá trị khoa học, duy trì nguồn gen động thực vật, Khu bảo tồn có thể mở cửa phục vụ nghiên cứu khoa học nhưng không mở cửa phục vụ các chuyến du lịch và các nhu cầu văn hóa khác.

– Vườn quốc gia: Khu bảo tồn có giá trị sử dụng toàn diện về bảo vệ thiên nhiên, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích văn hóa, du lịch và dịch vụ du lịch.

– Khu văn hóa – xã hội, nghiên cứu – thực nghiệm: Khu vực có di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh có giá trị thẩm mỹ hoặc giá trị bảo vệ môi trường, có tác dụng phục vụ tham quan, du lịch. , giải trí, nghỉ ngơi hoặc nghiên cứu khoa học.

– Căn cứ vào đặc điểm sinh thái và chức năng hoạt động của từng vùng rừng cụ thể, rừng đặc dụng được chia thành nhiều vùng, bao gồm: Vùng phòng hộ tổng hợp (còn gọi là vùng lõi); khu phục hồi sinh thái; và các khu hành chính và dịch vụ.

Rừng đặc dụng là gì?

Rừng phòng hộ là gì?

Rừng phòng hộ là rừng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu góp phần bảo vệ từng trường sinh thái.

Rừng phòng hộ được phân thành các loại sau: Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng hộ chắn gió, cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, xâm thực; rừng phòng hộ.

– Rừng phòng hộ đầu nguồn là diện tích rừng thường tập trung ở thượng nguồn các sông. Có tác dụng điều tiết nguồn nước hạn chế lũ lụt, cung cấp nước cho các suối, hồ vào mùa khô hạn chế xói mòn, bảo vệ đất, hạn chế bồi lắng lòng sông, lòng hồ …

– Rừng phòng hộ chắn gió, cát bay là loại rừng có tác dụng chính là phòng hộ nông nghiệp, bảo vệ khu dân cư, đô thị, khu sản xuất và các công trình khác. Rừng chắn gió và chắn cát bay nhìn chung tập trung ở các vùng ven biển.

– Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển là loại rừng mọc tự nhiên hoặc trồng ở cửa sông, có tác dụng chủ yếu là chắn sóng, bảo vệ công trình ven biển, bồi đắp phù sa hình thành địa hình mới.

– Rừng phòng hộ môi trường là những dải rừng đã được trồng xung quanh khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị lớn với chức năng chính là điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam. Các khu này kết hợp phục vụ nghỉ ngơi và du lịch.

Rừng phòng hộ là gì?

Rừng sản xuất là gì?

Rừng sản xuất nhằm mục đích thương mại hóa gỗ, lâm sản ngoài gỗ và kết hợp với phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành, rừng sản xuất được phân thành các loại cụ thể như sau:

– Rừng sản xuất là rừng tự nhiên, bao gồm: Rừng tự nhiên và rừng phục hồi bằng khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên; Căn cứ vào trữ lượng bình quân trên một ha rừng tự nhiên được chia thành rừng giàu, rừng trung bình và rừng nghèo.

– Rừng sản xuất là rừng trồng, bao gồm: Rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước và rừng trồng bằng vốn chủ sở hữu rừng (vốn tự có, vốn vay, vốn liên doanh, liên kết ngoài ngân sách nhà nước). nước) với sự hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn khác.

– Rừng giống bao gồm: Rừng giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên hoặc rừng nói chung; Rừng giống là rừng trồng, vườn giống.

Rừng sản xuất là gì?


 Ở nước ta có những loại rừng nào?  câu trả lời đúng nhất

Ở nước ta có những loại rừng nào? câu trả lời đúng nhấtTrang tổng hợp kiến Làm kinh doanh, nguồn tham khảo: Làm Kinh doanh
Rate this post

Web Làm kinh doanh - Kiến thức Làm Kinh Doanh
Logo