Quản lý nhà nước trong kinh doanh sản xuất rau van toàn: thực trạng và giải pháp

Bài viết cung cấp nội dung: Quản lý nhà nước với Rau an toàn, thị trường và tiêu thụ

Quản lý nhà nước trong kinh doanh sản xuất rau van toàn: thực trạng và giải pháp

Rau an toàn

Thực trạng thị trường rau an toàn

Trong thời gian vừa qua, những vụ ngộ độc thực phẩm ở trên địa bàn tỉnh do sử dụng phải sản phẩm rau độc hại đã khiến nhiều người tiêu dùng phải hoang mang, từ đó có thể thấy công tác quản lý lưu thông sản phẩm rau an toàn và chất lượng sản phẩm rau được bán ở trên thị trường đang là vấn đề khá nan giải.
Không ít cơ sở sản xuất và kinh doanh rau an toàn, do chạy theo lợi nhuận, đã không tuân thủ quy định sản xuất và kinh doanh rau an toàn nên chất lượng rau an toàn không đạt yêu cầu, đây là nguyên nhân khiến người tiêu dùng không tin tưởng vào chất lượng rau an toàn. Thêm vào đó là sự thiếu ý thức trách nhiệm, lơ là quản lý của một số cơ quan chính quyền địa phương, trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý còn hạn chế, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất còn yếu kém, các cơ quan nhà nước chưa có kế hoạch, chính sách và giải pháp tích cực để quản lý thị trường rau an toàn.
Đây là một trong những nguyên nhân đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người tiêu dùng rau. Vì vậy, cần phải nghiên cứu và đưa ra các giải pháp hữu hiệu để quản lý nhà nước về thị trường rau an toàn trong thời gian tới một cách thực sự có hiệu quả và nhằm đáp ứng tốt hơn cho xã hội và người tiêu dùng.

Thực trạng quản lý Nhà nước về thị trường rau an toàn ở tỉnh

Công tác quản lý nhà nước đối với các quy trình sản xuất, chế biến rau an toàn; quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh rau an toàn; quản lý nhà nước đối với các sản phẩm rau an toàn ở các địa phương ở tỉnh Thái Nguyên tuy đã thực hiện từ nhiều năm nay nhưng chưa thật sự đồng bộ và mang lại hiệu quả quản lý cao, chưa được kiểm tra, kiểm soát toàn diện, thường xuyên liên tục và chặt chẽ, chưa có chế tài xử phạt nghiêm minh khi bị vi phạm các quy định của Nhà nước.
Các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành rau đã được thiết lập xây dựng từ tỉnh xuống đến cơ sở. Các cơ quan nhà nước đã đóng góp vai trò khá quan trọng và quyết định tới sự phát triển của ngành hàng rau an toàn tại tỉnh, có vai trò tư vấn hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất – kinh doanh rau an toàn phát triển đi đúng hướng và giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh rau an toàn mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.
Tuy nhiên, sự phân cấp chức năng quản lý giữa các cơ quan liên quan đến quản lý thị trường rau an toàn còn chưa rõ ràng, chồng chéo. Giữa các Sở chức năng (gồm Sở NN & PTNT, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Khoa học…) không phân định rõ chức năng trong vấn đề quản lý chất lượng rau an toàn nên nhiều cơ quan không nhận rõ trách nhiệm về mình mà lại nói rằng đó là trách nhiệm của cơ quan khác.
Các cơ quan quản lý nhà nước về ngành hàng rau an toàn trong những năm qua đã tích cực đầu tư nhiều công trình trên địa bàn để phục vụ tiêu thụ sản phẩm rau an toàn, việc đầu tư xây dựng hạ tầng đã được triển khai theo các dự án, chương trình mục tiêu của Trung ương, của tỉnh và của các tổ chức nước ngoài nhưng vẫn chưa đáp ứng được với các yêu cầu của thị trường tiêu thụ rau an toàn.
Công tác quy hoạch các chợ, siêu thị bán rau an toàn hiện nay còn một số địa phương như trong tỉnh Thái Nguyên chưa làm hoặc làm chậm; chưa có quy hoạch xây dựng chi tiết, chưa có nhiều kế hoạch dự án đầu tư xây dựng trung và dài hạn về hạ tầng cơ sở phục vụ tiêu thụ rau an toàn.
Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ tiêu thụ rau an toàn (đường giao thông, phương tiện vận chuyển, chợ, siêu thị, kho bảo quản,…) còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của tiêu thụ sản phẩm rau an toàn. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, việc bố trí các chợ bán lẻ, bán buôn, các cửa hàng, siêu thị còn nhiều bất cập về không gian, quy mô chợ, diện tích dành cho bán rau an toàn còn chưa đảm bảo về mặt vệ sinh.
Tổ chức thị trường tiêu thụ rau an toàn hiện nay ở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm có bốn nhóm chính đó là hệ thống chợ bán buôn rau, hệ thống các chợ bán lẻ rau, người bán rong rau và hệ thống các cửa hàng, siêu thị bán rau. Hiện tại, việc bố trí các chợ bán lẻ, bán buôn, các cửa hàng, siêu thị còn nhiều bất cập về không gian, quy mô chợ, diện tích dành cho bán rau an toàn, chưa đảm bảo về mặt vệ sinh.

Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thị trường rau an toàn

Thứ nhất, cần tổ chức quy hoạch mạng lưới kết cấu hạ tầng phục vụ tiêu thụ rau như địa điểm thu gom rau, chợ, siêu thị, cửa hàng bán rau an toàn. Đầu tư có trọng điểm, đồng bộ những điểm thu gom, khu chợ đầu mối, đại lý, cửa hàng, siêu thị bán rau an toàn. Tổ chức quy hoạch mạng lưới lưu thông phân phối rau an toàn phải được xây dựng hoàn chỉnh, ổn định, đồng bộ gắn liền với quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn, gắn liền với quy hoạch các khu dân cư, các trường học, các nhà máy.

Thứ hai, cần ban hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước, chính quyền địa phương: hỗ trợ về vốn, cho vay với lãi suất ưu đãi, thủ tục vay vốn thuận tiện để tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chợ, cửa hàng, siêu thị bán rau an toàn, hỗ trợ tiền mua phương tiện vận chuyển (xe vận chuyển chuyên dụng, xe lạnh), hỗ trợ xây dựng khu vực thu gom rau an toàn, có chính sách hỗ trợ các cơ sở kinh doanh rau an toàn.

Thứ ba, nâng cao công tác quản lý thị trường đối với việc lưu thông tiêu thụ rau an toàn, điều tiết cung, cầu, giá cả rau an toàn trên thị trường. Xây dựng mô hình kiểm soát chất lượng rau an toàn trên thị trường tiêu thụ, sản phẩm rau an toàn phải có đăng ký và phải được kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào tiêu thụ ở trên thị trường. Ngoài việc kiểm tra tại chỗ chất lượng rau an toàn ở các vùng sản xuất cần tổ chức các trạm kiểm soát chất lượng rau an toàn ở các điểm tiêu thụ rau, ở các cửa ngõ đi vào thành phố.

Thứ tư, mở rộng và hoàn thiện các hình thức tổ chức tiêu thụ rau: Tổ chức các hình thức tiêu thụ rau theo hướng văn minh hiện đại, sạch sẽ và thuận tiện thay thế các chợ tạm, bán rong, bán trên vỉa hè… Bố trí tổ chức hợp lý về không gian, quy mô, vị trí kinh doanh trong các hình thức tiêu thụ rau an toàn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Mở rộng và hoàn thiện các kênh tiêu thụ rau an toàn bằng việc xây dựng các kênh tiêu thụ, tạo ra các kênh tiêu thụ ngắn, hiệu quả dễ kiểm soát về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm các loại sản phẩm rau an toàn tiêu thụ trên thị trường.

Thứ năm, xây dựng mô hình quản lý theo chuỗi cung ứng sản phẩm rau an toàn trên cơ sở sự gắn kết chặt chẽ giữa ” bốn nhà” trong ngành hàng rau an toàn của tỉnh (đó là Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp) để cung ứng sản phẩm rau an toàn đủ về sản lượng, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và tiêu thụ thuận lợi. Phát triển chuỗi liên kết sản xuất– chế biế – tiêu thụ rau an toàn trên khắp các vùng trong tỉnh (Sơ đồ 2).

Tổ chúc thi trường rau an toàn

Tổ chúc thi trường rau an toàn

Cần có sự kết hợp hài hòa giữa ba nội dung quản lý chủ yếu về thị trường rau an toàn, đó là: quản lý quy trình sản xuất, chế biến rau an toàn; quản lý các cơ sở kinh doanh rau an toàn; quản lý các sản phẩm rau an toàn.

Thứ sáu, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, quảng bá, tiếp thị và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm rau an toàn. Cung cấp thông tin thị trường về giá cả, địa điểm bán, nguồn gốc xuất xứ của rau an toàn. Tổ chức các hội chợ, triển lãm giới thiệu về sản phẩm rau an toàn. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khách hàng tạo điều kiện giao lưu giữa người sản xuất – người lưu thông phân phối- người tiêu dùng rau an toàn. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm rau an toàn, tạo một số sản phẩm rau an toàn mang tính đặc thù, tính bản địa, tính nổi trội, mang những đặc trưng riêng.

Kết luận thị trường cung ứng rau an toàn

Hiện nay, thị trường cung ứng rau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chủ yếu vẫn là sản phẩm rau thường, chưa được đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Sản lượng rau an toàn được cung ứng ra thị trường còn ít, công tác phát triển thị trường rau an toàn, quản lý về chất lượng sản phẩm rau an toàn, việc kiểm tra, kiểm soát thị trường rau an toàn còn chưa được chính quyền địa phương quan tâm nhiều, chưa được thực hiện giám sát thường xuyên.
Cần phải tích cực chủ động phối hợp và nâng cao công tác quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với thị trường rau an toàn, chú ý sự kết hợp chặt chẽ và đồng bộ các biện pháp quản lý đó là thường xuyên kiểm tra, kiểm soát quy trình sản xuất rau an toàn, tăng cường kiểm tra và quản lý các cơ sở kinh doanh rau an toàn, tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm rau an toàn.
Các cơ quan chức năng Nhà nước cần làm tốt việc đăng ký và chứng nhận sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP cho các hộ, nhóm hộ sản xuất rau an toàn, cấp chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện kinh doanh rau an toàn để khẳng định trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh rau an toàn và có thể truy nguyên nguồn gốc đối với sản phẩm rau an toàn được tiêu thụ ở trên thị trường.

5/5 - (1 vote)
Web Làm kinh doanh - Kiến thức Làm Kinh Doanh
Logo