Vai trò của Kinh tế trang trại đối với Phát triển Kinh tế-Xã hội

Bài viết giới thiệu: Đánh giá mô hình trang trại tại tỉnh Thái Nguyên

Vai trò của Kinh tế trang trại đối với Phát triển Kinh tế-Xã hội

Vai trò của Kinh tế trang trạng VN

Vai trò của Kinh tế trang trại đối với Phát triển Kinh tế-Xã hội

Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi phía Bắc, Với nguồn quỹ đất khá phong phú, thuận lợi cho phát triển nông lâm nghiệp, công nghiệp chế biến cùng với lực lượng lao động dồi dào thì đây cũng là nhân tố tích cực cho phát triển kinh tế trang trại nói riêng, phát triển công nông nghiệp nói chung trên địa bàn tỉnh.
Trong những năm gần đây Thái Nguyên đã có nhiều chính sách nhằm tạo động lực phát triển cho nông nghiệp nói chung và kinh tế trang trại nói riêng, các chính sách ưu đãi nhằm định hướng và phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Các chính sách này bước đầu đã tạo điều kiện cho kinh tế trang trại của tỉnh khởi sắc và phát triển. Doanh thu từ kinh tế trang trại năm 2009 là hơn 116 tỷ đồng, thu hút được 1.812 người lao động trong lĩnh vực trang trại- chủ yếu là các chủ hộ. Mô hình trang trại chủ yếu là mô hình VAC (Vườn –Ao-Chuồng), mô hình này bổ trợ và gắn kết với nhau một cách hài hòa, hợp lý và tương đối tối ưu của ngành nông nghiệp.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, mặt tích cực nêu trên, kinh tế trang trại tỉnh Thái Nguyên cũng còn một số tồn tại đó là số lượng ít, manh mún, dàn trải, vốn đầu tư thấp, chủ yếu là tự phát chưa có tổ chức hoàn chỉnh, chủ trang trại trình độ khoa học kỹ thuật còn thấp… Đó là những vấn đề mà trong bài viết này chúng tôi muốn tập trung giải quyết để góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của mô hình kinh tế trang trại ở tinh Thái Nguyên.

Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại

Thị trường tiêu thụ sản phẩm: Thái Nguyên là trung tâm vùng, là nơi đào tạo lớn thứ 3 trên toàn quốc, lượng học sinh chuyên nghiệp lớn, Thái Nguyên cũng là thành phố công nghiệp, có tiềm năng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chính điều này quyết định sự phát triển của kinh tế trang trại.

Vốn và lao động: Về vốn hiện nay, các trang trại chủ yếu là do các hộ nông dân tự phát thành lập, trên cơ sở số vốn tự có thấp, chính điều này rất khó khăn cho trang trại mở rộng quy mô nên tổng giá trị kinh tế cũng rất ít. Trong khi đó, đầu tư cho kinh tế trang trại theo phân tích ở trên thì vấn đề là nếu đầu tư lớn sẽ thu lợi nhuận cao. Bởi vậy, làm sao huy động vốn bằng nhiều hình thức, nhiều tầng lớp trong xã hội nhằm thúc đẩy kinh tế trang trại trong tỉnh phát triển mạnh mẽ. 

Yếu tố lao động, cần có sự tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp trong xã hội, để nhận thức được rằng lao động làm thuê trong nông nghiệp cũng là một nghề đáng được tôn vinh như mọi nghề khác, nhằm xoá đi những mặc cảm của lao động làm thuê trong nông nghiệp, cũng như

cổ vũ lòng say mê nghề nông vốn có của dân tộc ta. Hiện nay, số lao động làm thuê trong trang trại của nước ta là rất thấp, cũng là do sự nhìn nhận thiếu hiểu biết của nhiều tầng lớp trong xã hội.

Yếu tố nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ nước ngoài: Hiện nay, sản phẩm nông nghiệp được nhập khẩu vào nước ta rất lớn, chủ yếu là sản phẩm tinh, mẫu mã đẹp, giá đắt, đáp ứng được nhu cầu của một số người có thu nhập cao trong xã hội. Điều này gây cản trở lớn đối với hàng hóa sản phẩm nông nghiệp trong nước. Nền kinh tế sản xuất hàng hóa nông nghiệp ở nước ta còn kém phát triển, sản lượng thấp, giá thành cao, manh mún không tập trung, khó cho việc thành lập các cơ sở chế biến.

Vai trò của Kinh tế trang trạng

Vai trò của Kinh tế trang trạng

Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Thái nguyên

Chính sách về đất đai cho phát triển kinh tế trang trại

Hiện nay, việc giao đất giao rừng cho từng hộ nông nghiệp đã được thực hiện một cách triệt để, nhưng ruộng đất vẫn đang rất dàn trải manh mún do lịch sử để lại. Việc dồn điền đổi thửa là rất khó thực hiện, bởi việc đổi mới trong nếp nghĩ cũng như cách làm kinh tế của các hộ nông dân còn rất khác nhau. Vì vậy, cần có một cuộc cách mạng lớn trong chính sách đất đai, ưu tiên cho những đối tượng phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa.
Điều này đồng nghĩa với việc tỉnh Thái Nguyên cần có những chính sách hỗ trợ cụ thể cho từng vùng, nhất định để công cuộc dồn điền đổi thửa sớm được thực hiện ở mọi nơi trên địa bàn. Ngoài ra, cần tuyên truyền sâu rộng, việc lợi ích khi dồn điền đổi thửa cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ, nhằm đạt lợi ích to lớn của các chủ trang trại cũng như của quốc gia.

Phát triển hệ thống khuyến nông và thành lập trung tâm tư vấn kỹ thuật nông nghiệp

Hiện nay, mạng lưới khuyến nông của tỉnh đã rộng khắp trên địa bàn, rất thuận lợi cho tất cả các nhà sản xuất nông nghiệp nói chung, các chủ trang trại nói riêng. Các trung tâm, trạm khuyến nông không những là địa chỉ tin cậy về mặt khoa học mà còn là yếu tố tinh thần động viên các nhà sản xuất nông nghiệp mạnh dạn hơn khi có ý định phát triển sản xuất nông nghiệp. Từ năm 1991, tổ chức CIDSE giúp đỡ cho tỉnh Thái Nguyên dự án đào tạo lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật nông, lâm nghiệp, thủy lợi.
Kết quả, có 105 cán bộ kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi đã được đào tạo. Hoạt động của hệ thống khuyến nông tại Thái Nguyên trong những năm qua đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế trang trại. Nên thành lập riêng từng lớp tập huấn về từng loại hình trang trại, nhằm chuyên môn hóa cũng như tiện cho việc học hỏi kinh nghiệm giữa các chủ trang trại. Bên cạnh đó, cần cho phép thành lập các trung tâm tư vấn kỹ thuật nông nghiệp, ngoài hệ thống khuyến nông dạng sự nghiệp có thu, nếu thu không đủ bù chi thì ngân sách tỉnh sẽ cân đối hỗ trợ một phần nhằm đáp ứng được yêu cầu cấp bách của các trang trại.

Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng

Hệ thống này hoàn thiện sẽ tiện cho việc giao lưu, trao đổi hàng hóa giữa các vùng, miền nhằm giảm chi phí sản xuất tối đa, ngoài ra còn góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa. Chính điều này là sự chăn trở của nhiều chủ trang trại, vì thực tế các chủ trang trại không thể tự mình gánh vác việc này mà phải có sự can thiệp của Nhà nước.
Hiện nay các vùng sâu, xa đang được hưởng chương trình 134;135 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn vùng sâu, xa và các xã đặc biệt khó khăn. Điều này cơ bản đã giải quyết được phần nào vấn đề giao thông giữa các vùng, nhưng còn đường giao thông liên thôn, liên xã hiện nay ở tỉnh Thái Nguyên vẫn còn rất khó khăn, cần có sự quan tâm hơn nữa từ các cấp chính quyền.
Bên cạnh đó, cần có giải pháp thúc đẩy nhanh việc phủ sóng truyền thanh, truyền hình đến những xã chưa có và được tiếp cận với nền khoa học hiện đại của nhân loại. Nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc với các nơi đã có hệ thống này từ trước, để tất cả các trang trại đều có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cũng như trao đổi mọi thông tin về thị trường và các biến động về giá đầu vào cho sản xuất.

Tăng cường đầu tư tín dụng cho các trang trại và hình thành sự hợp tác giữa các trang trại

Tỉnh cần có quyết sách mạnh mẽ trong việc cho vay vốn đối với trang trại. Cần có những tín chấp hoặc các chương trình cụ thể việc hỗ trợ vay vốn của trang trại, hoặc phải mạnh dạn trích một phần ngân sách của tỉnh hỗ trợ cho các trang trại. Theo tác giả, vấn đề này không thể phó thác cho ngân hàng vì các chủ trang trại chỉ có ruộng đất và các
sản phẩm chưa thu hoạch trên chính mảnh đất đó nên khi mà thiên tai, dịch bệnh xảy ra thì thời gian thu hồi vốn phải là vài năm nếu may mắn. Chính điều này làm cho việc bảo toàn vốn là rất khó khăn, mà ngân hàng thì kinh doanh tiền tệ, ưu tiên sinh lợi và bảo tồn vốn. Giả sử chủ trang trại không còn khả năng sản xuất kinh doanh nữa thì việc phát mãi tài sản của trang trại sẽ gặp khó khăn, ai sẽ là người mua (vì những người chung quanh hay làng xóm của chủ trang trại thường không có tiền)? Ngoài ra
,việc hợp tác giữa các trang trại trong sản xuất kinh doanh cũng là hết sức cần thiết, giúp họ học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm sản xuất, đối phó lại các loại dịch bệnh cũng như nhiều lĩnh vực khác.

Phát triển các khu công nghiệp chế biến

Chính việc phân vùng của các trang trại và định hướng phát triển các trang trại này theo hướng chuyên môn hóa, nó tạo tiền đề cho việc phát triển công nghiệp chế biến. Chỉ có tạo nên vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu thì công nghiệp chế biến mới phát triển được, bởi rất nhiều yếu tố chứa đựng trong chi phí sản xuất mà nhà đầu tư phải quan tâm. Đó là các yếu tố đầu vào của nguyên liệu như: giá thành nguyên liệu, chi phí vận chuyển, tỷ lệ dập nát trong khâu vận chuyển, sản lượng lớn hay nhỏ… Nếu sản lượng lớn và gần khu chế biến thì giá thành sẽ hạ và có khả năng cạnh tranh cao hơn.

Giải pháp cụ thể cho từng loại hình trang trại

  • Đối với trang trại trồng cây hàng năm: Nên tạo thế mạnh loại hình này ở vùng thấp, vì vùng này tương đối bằng phẳng giao thông thuận tiện, dễ dàng trong việc tiêu thụ. Hơn nữa, tạo được vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Theo tác giả, nên mạnh dạn đầu tư cho vùng này chủ yếu để trồng cây hàng năm, ngoài ra kết hợp với chăn nuôi tiểu gia súc và gia cầm, nhằm tạo nguồn phân hữu cơ phục vụ tại chỗ cho trồng trọt và tận dụng các sản phẩm phụ của cây trồng phục vụ ngược trở lại cho chăn nuôi.
  • Đối với trang trại trồng cây ăn quả- trang trại lâm nghiệp- nuôi trồng thủy sản: Các loại hình trang trại này nên bố trí ở vùng cao vì diện tích đất và ao hồ rộng, cần có một quy hoạch thật tỷ mỷ nhằm hỗ trợ nhau trong nuôi trồng cũng như khai thác. Cần khoanh vùng các eo núi tạo nên ao hồ nhằm phục vụ cho việc nuôi trồng thủy sản và cũng là nguồn nước tưới cho cây trồng, cũng như tạo môi trường sinh thái bền vững.
  • Đối với trang trại chăn nuôi: Cần phát triển mạnh chăn nuôi gia súc ở vùng giữa, đại gia súc và gia cầm ở vùng cao, nhằm tận dụng hết thế mạnh của vùng. Ngoài ra, tạo một vùng chăn nuôi sẽ khống chế được dịch bệnh một cách dễ dàng, đây là mối quan tâm lớn nhất trong giai đoạn hiện nay. Hơn nữa, các chủ trang trại cần chú ý làm sao chủ động được nguồn giống để tránh mang dịch bệnh từ nơi khác đến. Ví dụ, một trang trại nuôi khoảng 400 con lợn thịt mỗi năm, thì nên nuôi khoảng 20-25 lợn nái và 1 lợn đực giống nhằm chủ động về giống nuôi, cũng như hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh.
  • Đối với trang trại SXKD tổng hợp: Cần bố trí cơ cấu loại hình này sao cho phù hợp để có khả năng bổ trợ cho các loại hình trang trại khác. Cần phải thường xuyên có con số thống kê cụ thể nhằm tránh việc tăng hoặc giảm quá mức loại hình này, vì loại hình trang trại này là chủ yếu để phục vụ trở lại cho các loại hình trang trại khác hoạt động có hiệu quả. Do vậy, tỷ lệ khoảng 10% trong tổng số trang trại của vùng/tỉnh là thích hợp.

Kết luận về Phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Thái Nguyên

Phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Thái Nguyên là một định hướng đúng đắn, góp phần chuyển nền nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp phát triển hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn góp phần vào thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn của Đảng và Nhà nước ta.
Trong thời gian tới, kinh tế trang trại sẽ phát triển mạnh mẽ kể cả về quy mô, số lượng nó góp phần tích tụ và tập trung trong nông nghiệp. Vì vậy, kinh tế trang trại cần phải được khuyến khích và tạo động lực phát triển hơn nữa. Để hình thành và phát triển kinh tế trang trại, tỉnh Thái Nguyên cần phải giải quyết đồng bộ các vấn đề về luật pháp, đất đai, lao động, vốn, khoa học, chế biến, tiêu thụ… Trong đó, yêu cầu về vốn có vai trò, vị trí rất quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.
Muốn vậy, các cấp các ngành cần có sự chỉ đạo cũng như các phương hướng nhằm giảm thiểu các thủ tục phiền hà khi cho các trang trại vay vốn ngân hàng, cũng như cần có sự bảo lãnh, tín chấp của tỉnh nhằm tạo điều kiện tối đa cho trang trại phát triển.

Rate this post
Web Làm kinh doanh - Kiến thức Làm Kinh Doanh
Logo